21 maja, 2024

Blog wykończeniowy

Jak wykończyć dom lub mieszkanie? Pomożemy!

Zawieszenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej z samego założenia powinno przynosić określone zyski.

Takie jest założenie, ale rzeczywistość dosyć często jest odmienna od owych założeń. Bywa, że firma w obliczu pewnych kłopotów, w obliczu niewypłacalności, upada i znika z mapy biznesu. Jednakże jest pewna opcja, która pozwala prowadzącemu dany biznes, czasowo zawiesić swoją działalność. Mowa jest zatem nie tyle o rezygnacji z działalności, co raczej o jej zawieszeniu, a więc o możliwości ponownego wznowienia tejże działalności w przyszłości, gdy warunki i możliwości będą bardziej korzystne.

Powstaje w tym miejscu pytanie o to, kiedy i w jakich sytuacjach można ową działalność gospodarczą zawiesić?

Bardzo ważne jest to, że w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie musi płacić szeregu różnego rodzaju zobowiązań. Tym samym nie ponosi kosztów, które mogłyby spowodować konieczność rozwiązania działalności. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi uiszczać płatności związanych z ZUS, nie musi także płacić podatku dochodowego. Nie trzeba w tym czasie składać żadnych deklaracji VAT oraz deklaracji ZUS. Oczywiście nie ma takiej opcji, aby w tym czasie uzyskiwać jakiekolwiek przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Bardzo ważne jest to, że tak naprawdę swoją działalność gospodarczą można zawiesić bez podawania jakuichkolwiek powodu tejże decyzji. Owo zawieszenie działalności może zostać ustanowione na dowolny okres, może być bezterminowe, ale tenże okres nie może być krótszy niż 30 dni. Bardzo istotne jest także to, że zawieszenie działalności gospodarczej może być dokonane dowolną ilość razy, a więc w tym względzie nie ma żadnych ograniczeń. Mówienie o kwestii zawieszania działalności gospodarczej jest bardzo aktualne, ponieważ wiele podmiotów obecnie przechodzi przez dosyć trudny okres, a więc temat zawieszania działalności gospodarczej i zasad z tym procesem związanych jest jak najbardziej aktualny i leży w gestii zainteresowania wielu osób.