16 czerwca, 2024

Blog wykończeniowy

Jak wykończyć dom lub mieszkanie? Pomożemy!

Zatrudnianie obywateli UE

Członkostwo w Unii Europejskiej daje Polsce różnorodne prawa, chociaż są także i obowiązki.

Owe prawa i obowiązki są powiązane z bardzo różnymi sferami, w tym również mowa jest o sferze biznesowej. Prowadzenie biznesu jest łatwiejsze, istnieją znacznie szersze możliwości. Między innymi warto jest zwrócić uwagę na taki aspekt, jakim jest możliwość zatrudniania w swojej firmie osób będących obywatelami Unii Europejskiej, a więc nie tylko Polaków. Oczywiście tak naprawdę każdy przedsiębiorca ma możliwość zatrudnienia w swojej firmie pracowników z dowolnego kraju i dowolnej narodowości. Z drugiej stronu istnieje szereg przepisów związanych z zatrudnianiem osób, które wywodzą się z krajów nie należących do Wspólnoty Europejskiej.

Mówiąc jednakże o obywatlach krajów członkowskich, należy przede wszystkim wskazać na zasadę swobody przepływu pracowników.

Owa zasada oznacza, że obywatele krajów członkowskich mają pełne prawo do tego, aby w Polsce czy też w innym kraju członkowskim móc bez przeszkód poszukiwać pracy. Kolejną istotną kwestią jest to, że każdy obywatel kraju zrzeszonego w Unii Europejskiej ma pełne prawo do tego, aby tą pracę podejmować bez konieczności ubiegania się dodatkowo o zezwolenie na podjęcie pracy. Co idzie za możliwością zatrudnienia obcokrajowca w polskiej firmie, taka osoba, taki pracownik ma pełne prawo w związku z podjętą pracą zamieszkać w Polsce, a tym samym nie musi dodatkowo starać się o jakieś pozwolenie na pobyt. Co więcej, nawet jeśli jego umowa o pracę wygaśnie i nie zostanie z jakichś przyczyn przedłużona, taka osoba ma pełne prawo do tego, aby w Polsce nadal pozostawać, nadal tutaj mieszkać. Jeśli obywatel krajów Unii Europejskiej podejmuje pracę w naszym kraju, jego prawa są takie same jak obywateli Polski. Owe prawa dotyczą także kwestii związanych z uregulowaniami socjalnymi, itp. Tak więc jeśli mowa jest o zatrudnianiou obywateli UE w polskich firmach, istnieją bardzo szerokie możliwości, a przeszkód w tym względzie po prostu nie ma.