20 lipca, 2024

Blog wykończeniowy

Jak wykończyć dom lub mieszkanie? Pomożemy!

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie

Działalność gospodarcza w zakresie przewozu towarów samochodami ciężarowymi wymaga posiadania przez jedną z zatrudnionych w firmie osób certyfikatu kompetencji zawodowych.

Jest to certyfikat, który otrzymujemy po zdaniu egzaminu państwowego, dotyczy on znajomości przepisów prawa, finansów, wszystkich przepisów dotyczących przewozu towarów oraz osób.

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie

Użyczenie kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Certyfikat kompetencji zawodowych powinna posiadać osoba na stanowisku kierowniczym, która zarządza transportem w firmie. Do jej obowiązków będzie należało przykładowo dopilnowanie czasu pracy kierowców, sprawdzanie zabezpieczeń przewozu towarów, jak również nadzór nad aspektami finansowymi, podatkowymi. Są to często osoby, które nadzorują kierowców, jak wiadomo czas pracy jest w tym przypadku bardzo istotny, przekroczenie czasu może wiązać się z wysokimi karami, dlatego jest bardzo istotne, aby kierowcy pracowali określoną liczbę godzin. Kierowcy podczas pracy powinni także pamiętać o odpoczynku, oraz postojach, obecnie wiele parametrów związanych z pracą kierowcy jest zapisywanych cyfrowo, w przypadku kontroli inspekcja ruchu drogowego może nałożyć na kierowców wysokie kary, jeżeli nie przestrzegają oni zasad.

Osoby, które będą zdawały egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych, z pewnością spotkają się z pytaniami dotyczącymi czasu pracy kierowcy, jest to ważny element przepisów związanych z transportem drogowym. Oczywiście egzamin podzielony jest na dwie części, w pierwszej będziemy rozwiązywali test składający się z 64 pytań, jest to test wielokrotnego wyboru, na rozwiązanie mamy 120 minut. Dodatkowo druga część egzaminu służy do rozwiązania konkretnych problemów przedstawionych na przykładzie.

Możemy spotkać się z terminem użyczenie kompetencji zawodowych, w tym przypadku możemy zatrudnić osobę, która posiada certyfikat. Powinna ona być zatrudniona na stanowisku kierowniczym, może pracować w wymiarze jednej ósmej lub też jednej czwartej etatu. Dzięki temu będziemy mogli prowadzić firmę zgodnie z prawem. W przypadku kiedy przykładowo osoba, która posiada certyfikat w naszej firmie zrezygnuje z pracy, wówczas użyczenie z pewnością będzie najlepszym pomysłem, aby móc kontynuować prowadzenie działalności.