20 maja, 2024

Blog wykończeniowy

Jak wykończyć dom lub mieszkanie? Pomożemy!

Odzyskiwanie należnych pieniędzy – sposoby

W życiu zdarzają się różne nieprzewidziane sytuacje czy też problemy o charakterze finansowym.

Czasem kłopot może spowodować nierzetelny partner albo klient, który nie opłacił w terminie towaru lub usługi czy też osoba albo podmiot, który nie spłacił pożyczki. Wierzyciele mogą jednak korzystać z pewnych opcji prawnych, które są godne zainteresowania. To one sprawiają, że można zgodnie z prawem odzyskać swoje pieniądze. Dobrze jest więc uzyskać więcej informacji na temat konkretnych etapów odzyskiwania różnych typów należności. Istnieje kilka możliwości, których wykorzystanie należy rozpatrzyć.

Odzyskiwanie należnych pieniędzy – sposoby

Odzyskiwanie pieniędzy zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce

W sytuacji, w której dłużnik spóźnia się ze spłatą zadłużenia, kwestią niezwykle istotną jest nawiązanie kontaktu. Czasami ktoś mógł po prostu zapomnieć o spłacie lub ma przejściowe kłopoty z płynnością finansową. Opłacalną opcją może być również zmiana warunków spłaty lub rozbicie należnej kwoty na raty. To umożliwi częściową spłatę, a docelowo, w perspektywie długofalowej, całkowite uregulowanie zadłużenia. Jedną z opcji kontaktu jest przesłanie wezwania do zapłaty na adres dłużnika. Jeśli ta i inne formy kontaktu są nieskuteczne, wówczas konieczne jest zwrócenie uwagi na inne metody odzyskiwania pieniędzy.

Czasami samodzielne próby kontaktu z dłużnikiem i odzyskania swoich pieniędzy mogą nie przynieść odpowiednich rezultatów. W takim przypadku najlepszym wyjściem będzie zdecydowanie się na wsparcie fachowców. Na rynku działalność prowadzi sporo firm windykacyjnych, które kontaktują się z dłużnikami w imieniu wierzyciela. Preferują one kontakt telefoniczny, ale sporo firm kontaktuje się też listownie lub wysyła pracowników terenowych do dłużników. Efektem jest często spłata zadłużenia lub wypracowanie warunków uregulowania zaległości. Niektóre z takich firm dodatkowo zajmują się skupowaniem długów.

W przypadku długu uzasadnionego prawnie, dobrze jest skierować sprawę do sądu, jeśli powyższe metody nie przyniosą rezultatu. Po uzyskaniu nakazu sądowego i tytułu wykonawczego (po uprawomocnieniu), wierzyciel jest uprawniony do skorzystania z usług komorników sądowych. Pod hasłami, takimi jak na przykład dobry komornik warszawa, można poszukiwać oficjalnych serwisów on-line takich urzędników. Są oni skuteczni, ponieważ mogą egzekwować należność przymusowo, na bazie różnych składników majątku dłużnika.